หากชำระแล้วไม่สามารถทำการยืนยันได้
สามารถโทรหรือส่งSMS มาที่ 
090-5542542
เพื่อทำการยืนยันได้คะ